A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség, a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében magyar-román-szlovák együttműködés keretében

EFOP-5.2.2-17-2017-00035

Hírek

  • Hír
2022. február 28.
The effects of physical education on gross motor skills in 6-7 years old
  • Hír
2021. április 10.
Az életminőség és az elhízottság fokának összefüggései magyar-román viszonylatban (91- 92. oldal)

A projekt

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség, a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében magyar-román-szlovák együttműködés keretében.

A magyar-román-szlovák kooperációs projekt keretein belül tervezett együttműködés és az azon belül elvégzett kutatás célja, hogy igazoljuk az egészségfejlesztő hatású, rendszeres fizikai aktivitás,-beleértve az iskolai testnevelést -, testösszetételre, motoros képességekre és életminőségre gyakorolt jótékony hatását. Az alap koncepciót az adja, hogy a napi szinten végzett rendszeres testmozgás, tehát Magyarországon az iskolai keretek között végzett mindennapos testnevelés pozitív hatása szembetűnőbb, mint a Romániában, illetve Szlovákiában gyakorlatban alkalmazott, mindössze heti 2-3 alkalommal végzett fizikai aktivitás. A projekt során arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy a testösszetétel változása milyen összefüggésben áll a motoros képességek fejlődésével, és ezek együttesen hogyan korrelálnak a vizsgált személyek életminőségében bekövetkezett változásokkal. 

Partnerek

Eszközök

EFOP-5.2.2-17-2017-00035

 

Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért
( 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 23. III/21. )

Elnyert támogatás: 31 651 906 Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. 01. 01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019. 12. 31.