Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az „A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség, a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében magyar – román - szlovák együttműködés keretében” című projektben résztvevők számára (pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00035).

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért támogatást nyert a „Transznacionális együttműködések” (felhívás azonosító: EFOP-5.2.2-17) című pályázati konstrukcióban „A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség,a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében magyar – román - szlovák együttműködés keretében” címmel (Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00035.

A magyar-román-szlovák kooperációs projekt keretein belül tervezett együttműködés és az azon belül elvégzett kutatás célja, hogy igazoljuk az egészségfejlesztő hatású, rendszeres fizikai aktivitás, -beleértve az iskolai testnevelést -, testösszetételre, motoros képességekre és életminőségre gyakorolt jótékony hatását.

A projekt során az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért, mint a projekt megvalósítója az EFOP-5.2.2-17 Pályázati Felhívás alapján az egyes események, programok megvalósulásának, valamint a kötelező szakmai és műszaki eredmények, valamint indikátorok teljesítésének az igazolására, valamint a kapocsoldó költségek elszámolhatóságának az igazolására, illetve a Felhíváshoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítéséhez, mint Projektgazda jelenléti ívet vesz fel az projekt résztvevőivel:

Indikátor [1]

 • A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma
 • Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma

Az indikátorok definíciója / igazoló dokumentumai: [2]

 • 12.1 A program befejezését követő 6 hónappal a szervezetek közötti aktív együttműködések száma
  • Indikátor definíciója: Azon együttműködések száma, melyek a projekt lezárását követő fél évvel aktívnak tekinthetők a kapcsolattartás tekintetében.
  • Igazoló dokumentum: Együttműködési megállapodás, melyben rögzítve van, hogy a projekt lezárását követő félévben is aktív kapcsolatot tartanak, továbbá fenntartási kötelezettséget javasolt meghatározni, amit jelenléti ívvel szükséges igazolni. Videokonferencia esetén mp3, hang ill. log file.
 • 12.2 Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó projektek száma
  • Indikátor definíciója: Azon projektek száma, melyek az ESZA rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint ösztönzött társadalmi innovációt, társadalmi igényekre választ adó innovatív megoldások tesztelését, értékelését és helyi vagy regionális szintű és különösen szociális partnerekkel együttműködésben történő megvalósítását célozzák. Továbbá azon projektek száma, melyek az ESZA rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott transznacionális együttműködést célozzák a Bizottság által javasolt és jóváhagyott közös témakörök és választott témaköröknek mentén.
  • Igazoló dokumentum: Megkötött támogatási szerződések.
  • Számítási mód: Azon megkötött támogatási szerződések száma összesítve, melyek az ösztönzött társadalmi innovációt, innovatív megoldások tesztelését, értékelését és együttműködésben való megvalósítását, továbbá a transznacionális együttműködést célozzák.

Számszerűsített szakmai elvárások [3]

 • A projektbe bevont külföldi partnerek
  • Azon külföldi országbeli partnerszervezetek/intézmények, ahonnan érkeznek szakértők
  • 4 db szervezet/intézmény
  • Igazolás módja: Jelenléti ív, beszámoló
 • A partnerség keretében együttműködés megvalósítása
  • Évente 6 alkalommal műhelymunka, 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerek részvételével.
  • Évi minimum 10 szakmai program, de a projekt időtartama alatt összesen legalább 20 szakmai program.
  • Igazolás módja: Jelenléti ív, emlékeztető
 • Módszertani összegzés és ajánlások kidolgozása
  • A projekt keretében megvalósult együttműködés módszertani és szakmai összegzése (on-line kötelező, könyv alakban nem kötelező, de választható), szakmai ajánlások megfogalmazása legalább 120.000 karakter terjedelemben.
  • Minimum 1 db
  • Igazolás módja: Szakmai kiadvány
 • A partnerség keretében kutatás megvalósítása
  • A projekt keretében nemzetközi együttműködésben megvalósított összehasonlító kutatás, minimum 100-100 fős célcsoport körében minimum két választott szakmai együttműködésbe bevont uniós országból.
  • Minimum 1, a választott szakterületen működő szolgáltatást érintő összehasonlító kutatás megvalósítása, kutatási zárójelentés készítése legalább 120.000 karakter terjedelemben.
  • Igazolás módja: kutatási zárójelentés
 • A projekt keretében szervezett tanulmányúton résztvevő hazai szakemberek
  • A projekt keretében szervezett, a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányúton vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányúton részvevő hazai szakemberek (egy személy több alkalommal is részt vehet, de egyszer lehet számításba venni)
  • min. 40 fő
  • Igazolás módja: Jelenléti ív, beszámoló a tanulmányútról fotódokumentációval

Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén [4]

 • „Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai mellékletei között szereplő résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a projekt keretében tanulmányúton résztvevő személyek minősülnek résztvevőknek”.

A felhívás és az ESZA kérdőív teljes szövege elérhető a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

A jelenléti ívet az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért csak és kizárólag a megjelölt szakmai projektcélok elérésére és a projekt szakmai teljesítésének az alátámasztására használja fel.

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért csak és kizárólag a EFOP-5.2.2-17 Pályázati Felhívás alapján dokumentálja a programokat, más adatgyűjtési tevékenységet az indikátorok és a szakmai és műszaki eredmények igazolására nem végez.

A jelenléti ívek tárolása az események, a programok, a szakmai és műszaki eredmények, valamint indikátorok vezetésére használt a projekt dokumentációban kerül sor papír alapon.

A jelenléti íveket a pályázati helyszíni ellenőrzés(ek) során az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért képviselője, mint alátámasztó dokumentum bemutatja, de a jelenléti ív szereplő adatok harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra.

Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért


[1] Felhívás 3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás / 3.7.1 Indikátorok fejezet
[2] Felhívás 3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás / 3.7.1 Indikátorok fejezet
[3] 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások / 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja
[4] Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pont