A projekt

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, az életminőség, a motoros képességek és a testösszetétel kölcsönhatásainak komplex, összehasonlító elemzése a Kárpát-medencében élő diákok körében magyar-román-szlovák együttműködés keretében.

EFOP-5.2.2-17-2017-00035

A magyar-román-szlovák kooperációs projekt keretein belül tervezett együttműködés és az azon belül elvégzett kutatás célja, hogy igazoljuk az egészségfejlesztő hatású, rendszeres fizikai aktivitás,-beleértve az iskolai testnevelést -, testösszetételre, motoros képességekre és életminőségre gyakorolt jótékony hatását. Az alap koncepciót az adja, hogy a napi szinten végzett rendszeres testmozgás, tehát Magyarországon az iskolai keretek között végzett mindennapos testnevelés pozitív hatása szembetűnőbb, mint a Romániában, illetve Szlovákiában gyakorlatban alkalmazott, mindössze heti 2-3 alkalommal végzett fizikai aktivitás. A projekt során arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy a testösszetétel változása milyen összefüggésben áll a motoros képességek fejlődésével, és ezek együttesen hogyan korrelálnak a vizsgált személyek életminőségében bekövetkezett változásokkal. A program alapgondolatát az a tény adja, hogy Magyarországon 2013 őszétől az általános és középiskolai oktatásban, törvényi szabályozás keretein belül bevezették a mindennapos testnevelést, ami heti 5 testnevelés órát jelent. A rendelkezés célja a hatékonyabb egészséges életmódra nevelés, a különböző betegségek megelőzése és ezek által a jobb életminőség biztosítása. Ezzel szemben a Kárpát-medence más országaiban jelenleg heti 2-3 testnevelés órája van a közoktatásban résztvevő tanulóknak, egyes törekvések pedig még ezt az óraszámot is csökkenteni szeretnék. Számos tanulmány igazolja a rendszeres testmozgás mozgásfejlődésre, fizikai, kognitív és szociális képességekre gyakorolt számos pozitív hatását. Az ezeken a területeken elért fejlődés ahhoz is hozzájárul, hogy az érintettek egy jobb minőségű életet élhessenek. Ezek a cikkek ellenpontként emelik ki, hogy világszerte, így a Kárpát-medence országaiban is egyre növekszik a mozgáshiány miatt túlsúlyos és ebből következően mozgásproblémákkal küzdő gyerekek száma. A gyermekkori túlsúly számos olyan további felnőttkori szövődmény (kóros elhízás, mozgásproblémák, cukorbetegség, magas vérnyomás, metabolikus szindróma, stb.) kiindulópontja lehet, amelyek nagyban hozzájárulnak az érintettek életminőségének romlásához. Az említett problémák megelőzésére az egyik lehetőség az iskolai nevelésbe beépített rendszeres testmozgás, a testnevelés órák számának növelése, a rendszeres fizikai aktivitás mindennapossá tétele.

Hazánkban az alsó tagozatban még nem követik nyomon a mindennapos testnevelés hatékonyságát, viszont 5. osztálytól minden félévben kötelezően mérik a tanulók testösszetételét és motoros képességeit a NETFIT-rendszer módszertanát alkalmazva. A Kárpát-medence más országaiban nem alkalmaznak ilyen állami rendelkezés alapján zajló, komplex mérőrendszert. Az előzőekben felsorolt tények teszik aktuálissá és indokolttá a három országban egy összehasonlító analízisre lehetőséget adó nemzetközi mérőrendszer kialakítását, amely iskolakezdéstől, tehát 1. osztálytól nyomon követi és egzakt módon vizsgálja a kisiskolások testi adottságait, testösszetételét, motoros képességeit és az ezekkel összefüggésben álló életminőségüket. A fent részletezett kérdéskör vizsgálatához a testi adottságok, a testösszetétel, a motoros képességek, valamint az életminőség kezdeti, iskolakezdéskor történő felmérése után 2 tanéven keresztül félévenként egyszer-egyszer ugyanazokat a vizsgálatokat hajtanánk végre, ugyanazokat a mutatókat követnénk nyomon, országonként minimum 100-100 gyermek részvételével. Tehát a program közvetlen célcsoportja azok a szegedi és határon túli gyerekek, akik az óvodákból 1. osztályba kerülve újonnan kapcsolódnak be az iskolai oktatásba, ezáltal Magyarországon a mindennapos testnevelésbe, Romániában, illetve Szlovákiában a heti 2 vagy 3 testnevelés óra rendszerébe. A felmérések során a következő teszteket és módszereket alkalmaznánk a vizsgálat résztvevőin:

  • Testi adottságok: testsúly, testmagasság felmérése antropometriai eszközök segítségével;
  • Testösszetétel: abszolút és relatív testzsír- és izomtartalom, nyugalmi anyagcsere mutató és testtömeg index felmérése bioelektromos impedancia elvén működő testösszetétel analizátor (Omron BF 511) felhasználásával;
  • Motoros képességek: nagy mozgások felmérésére alkalmas Test of Gross Motor Development (TGMD) segítségével. (A TGMD részben megegyezik a Magyarországon használatos NETFIT-rendszer tesztjeivel. Szükség esetén a TGMD országonkénti validálása is a projekt részét képezi, ez a tényleges kutatás előkészítéséhet szükséges egyik lépés.);
  • Életminőség vizsgálata: Magyar, román és szlovák verziója a KidScreen-27 kérdőív szülői és gyermek változatának.

A kutatás gyakorlati megvalósítása mellett tervezzük a projektet bemutató honlap fejlesztését, melyen a kutatási eredményeket online publikálására lesz lehetőség. Emellett a kutatáshoz kapcsolódóan szakmai műhelymunkákat, külföldi tanulmányutakat, disszeminációs konferenciákat is tervezünk.

EFOP-5.2.2-17-2017-00035

 

Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért
( 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 23. III/21. )

Elnyert támogatás: 49 978 550 Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. 01. 01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019. 12. 31.